A K T U A L I T Y - S C A © www.sca-queen-bees.sk Adresa Združenia: Ústav včelárstva, Dr. J Gašperika 599, 033 08 Liptovský Hrádok, 044 522 11 41, 055 642 5226 Kto chce s minimálnymi nákladmi dosiahnuť maximálne výnosy, ten by mal pravidelne vyčistiť úľ a sebe hlavu                                                         (Dr. Pia Aumeierová; Deutsches Bienen-Journal, 2009, č.1.str.37) Ohniská MVP v SR nakoľko nákazová situácia Moru včelieho plodu v SR nie je priaznivá ponúkame chovateľom včelích matiek aj bežným včelárom nahliadnúť do aktuálnej mapovej situácií MVP v SR zdroj: http://www.svssr.sk Iseminácia príprava priebeh prác s presným postupom a prípravnými prácami pre zabezpečenie hladkého priebehu inseminácie včelích matiek je možné sa oboznámiť po kliknutí na tlačítko “inseminácia príprava priebeh prác” Preberací protokol k predaju matiek
(§ 8 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 135/2017 Z. z.) viacej informacií Prijímateľom pomoci: je včelár, ktorý nakúpil včelie matky od chovateľa včelích matiek s dekrétom šľachtiteľského chovu alebo rozmnožovacieho chovu slovenskej kranskej včely z preverenej línie predpisané tlačivo sa stiahne po kliknutí na tlačitko “Preberací protokol k predaju matiek”
Upozornenie pre chovateľov včelích matiek na zmenu dotačného titulu
pre náhľad a čítanie uznesenia prijatého z VČS ZCHVMSKV 2017 klikni na ,,Uznesenie z VČS 2017”  VČS 2017 Uznesenie z VČS 2017 kalendár chovu včelích matiek je možné stiahnúť v sekcií súbory k stiahnutiu-plemenárska evidencia, návod ako s kalendárom pracovať klikni na tlačitko Kalendár chovu včelích matiek Kalendár chovu matiek Info web vzdelávanie 2019 oznamujeme včelárom a chovateľom včelích matiek o info webu pre vzdelávacie akcie organizované Ústavom včelárstva v Liptovskom Hrádku. pre lepšie info klikní na tlačítko ,,Info web vzdelávanie 2019” pripomíname chovateľom včelích matiek ZCHVNSKV že sa blíži termín  odovzdania vzoriek za účelom ziskania oprávnenia k predaju včelích matiek na rok 2019. Ttlačivá sú dostupné v súboroch k stiahnutiu v sekcií ,,Vetirinárne”                                      ,,stiahnúť tlačivá” Odbery meliva a vzoriek Harmonogram inseminácie 2019  nahliadnutie do plánu inseminácie je prístupne po kliknutí na tlačítko ,,Harmonogram inseminácie 2019” v prípade záujmu o prevedenie technickej inseminácie v plemenných chovoch je potrebné nahlásiť sa u tajomníka ZCHVMSKV do 24.2.2019
vypracovaná nová verzia elektronickej evidencie a záznamov pre výpočty a filtrovanie úžitkových hodnôt včelstiev. Stiahnutie súboru možné po kliknuti na tlačítko - plemenárska evidencia 2019 stiahnutie návodu - klikni na manuál k EV 2019
Plemenárska evidencia 2019 manuál k EV 2019 Združenie chovateľov včelích matiek Slovenskej kranskej včely Breeders Association of the Slovak Carniolan queen bees