A K T U A L I T Y - S C A © www.sca-queen-bees.sk Adresa Združenia: Ústav včelárstva, Dr. J Gašperika 599, 033 08 Liptovský Hrádok, 044 522 11 41, 055 642 5226 Kto chce s minimálnymi nákladmi dosiahnuť maximálne výnosy, ten by mal pravidelne vyčistiť úľ a sebe hlavu                                                         (Dr. Pia Aumeierová; Deutsches Bienen-Journal, 2009, č.1.str.37) ŠVPS-SR usmernenia 2017
Vydávanie poverenia a sprievodný doklad na premiestňovanie včiel  -  usmernenie. ,,stiahnúť prílohu” Usmernenie  presunu včelstva za znáškou podľa kvitnutia medonosných rastlín: Kočovný poriadok,,stiahnúť prílohu”
Zdravotná situácia v plemenných chovoch
  V praxi sa úroveň nozematózy  uvádza v percentách pozitívnych vzoriek   z celkového sumáru vyšetrených vzoriek. Za pozitívne vzorky   sa považuje súčet úrovni nozematózy (slabej, pokročilej a silnej).
Ohniská MVP v SR
nakoľko nákazová situácia Moru včelieho plodu v SR nie je priaznivá ponúkame chovateľom včelích matiek aj bežným včelárom nahliadnúť  do aktuálnej mapovej situácií MVP v SR zdroj: http://www.svssr.sk
Info web vzdelávanie 2018
oznamujeme včelárom a chovateľom včelích matiek o info webu pre vzdelávacie akcie organizované Ústavom včelárstva v Liptovskom Hrádku.  pre lepšie info klikní na tlačítko ,,Info web vzdelávanie 2018”                       
Harmonogram inseminácie 2018
nahliadnutie do plánu inseminácie je prístupne po kliknutí na tlačítko ,,Harmonogram inseminácie 2018  
Iseminácia príprava priebeh prác s presným postupom a prípravnými prácami pre zabezpečenie hladkého priebehu inseminácie včelích matiek je možné sa oboznámiť po kliknutí na tlačítko “inseminácia príprava priebeh prác” Preberací protokol k predaju matiek
(§ 8 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 135/2017 Z. z.)   viacej informacií Prijímateľom pomoci: je včelár, ktorý nakúpil včelie matky od chovateľa včelích matiek s dekrétom šľachtiteľského chovu alebo rozmnožovacieho chovu slovenskej kranskej včely z preverenej línie predpisané tlačivo sa stiahne po kliknutí na tlačitko  “Preberací protokol k predaju matiek”
Upozornenie pre chovateľov včelích matiek na zmenu dotačného titulu 
kalendár chovu včelích matiek je možné stiahnúť v sekcií súbory k stiahnutiu-plemenárska evidencia, návod ako s kalendárom pracovať klikni na tlačitko Kalendár chovu včelích matiek
Úvod v Záznamníku chovateľa včelích matiek 2018     čítať celý článok
Príhovor predsedu SCA
Kalendár chovu matiek
pre náhľad a čítanie uznesenia prijatého z VČS ZCHVMSKV 2017 klikni na ,,Uznesenie z VČS 2017”
VČS 2017 Uznesenie z VČS 2017