Dtum insemincie reg.slo v CRV nzov plemennho chovu n/V skratka   chovu 26 - 27 mj 2017 9504 Sokol Jn, ambron 165,                   okr. Star ubova 720 SOJ 18 -19 Jn 2017 750 Marusinecz Attila, Cintornska 1059, 946 34 Btorove Kosihy 120 MAR dátum deň Adresa plemenného chovu N/V skratka chovu 7.6.2018 štvrtok Lešiga Jozef, Jarabina 590 LES 8.6.2018 piatok Sokol Ján, Šambron 720 SOJ 8.6.2018 piatok Maniak Martin, Podolínec 550 MAM 11.6.2018 pondelok Paulen Jozef, Horné Chlebany 230 PAN 12.6.2018 utorok Paulen Jozef, Horné Chlebany 230 PAN 13.6.2018 streda Sarkányi Zoltán Ing., Galanta 112 SAZ 14.6.2018 štvrtok Sarkányi Zoltán Ing., Galanta 112 SAZ 15.6.2018 piatok Karabel Peter, Mošovce 120, 520 KAR 16.6.2018 sobota Karabel Peter, Mošovce 120, 520 KAR 27.6.2018 streda Štefaňák Jozef, Nitrianska Blatnica 220 STJ 28.6.2018 štvrtok Štefaňák Jozef, Nitrianska Blatnica 220 STJ 28.7.2018 sobota Marusinecz Attila, Bátorove Kosihy 120 MAR 29.7.2018 nedeľ a Marusinecz Attila, Bátorove Kosihy 120 MAR 4.8.2018 sobota Laco Karol, Šahy 157 LAC 5.8.2018 nedeľ a Laco Karol, Šahy 157 LAC
H ar monogram i ns em i nác i e v čelí ch  m ati ek v   pl e me nnýc h ch ovoch v   rok u 2 018                     
© www.sca-queen-bees.sk Adresa Združenia: Ústav včelárstva, Dr. J Gašperika 599, 033 08 Liptovský Hrádok, 044 522 11 41, 055 642 5226 Kto chce s minimálnymi nákladmi dosiahnuť maximálne výnosy, ten by mal pravidelne vyčistiť úľ a sebe hlavu                                                         (Dr. Pia Aumeierová; Deutsches Bienen-Journal, 2009, č.1.str.37)