© www.sca-queen-bees.sk Adresa Združenia: Ústav včelárstva, Dr. J Gašperika 599, 033 08 Liptovský Hrádok, 044 522 11 41, 055 642 5226 Kto chce s minimálnymi nákladmi dosiahnuť maximálne výnosy, ten by mal pravidelne vyčistiť úľ a sebe hlavu                                                         (Dr. Pia Aumeierová; Deutsches Bienen-Journal, 2009, č.1.str.37)
4.5.1   Pomoc   na   nákup   včelích   matiek   slovenskej   kranskej   včely   zo   šľachtiteľského,   rozmnožovacieho   chovu   z uznanej línie slovenskej kranskej včely (§ 8 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 135/2017 Z. z.) Prijímateľ   pomoci:    včelár,   ktorý   nakúpil   včelie   matky   od   chovateľa   včelích   matiek   s   dekrétom   šľachtiteľského chovu alebo rozmnožovacieho chovu slovenskej kranskej včely z preverenej línie Výška pomoci: do 10 EUR na kus na kúpenú voľne spárenú včeliu matku, do 15 EUR na kus na kúpenú inseminovanú včeliu matku, Podmienky pre poskytnutie pomoci:    pomoc sa môže poskytnúť včelárovi, ktorý zakúpené včelie matky použije len vo vlastnom    chove predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s kúpou včelích matiek, na ktoré je žiadaná pomoc Prílohy predkladané prijímateľom pomoci: informácia   s   rozpisom   nákladov   podľa   príloh   č.   35   a   č.   36,   ktoré   jednoznačne   preukazujú   spojitosť   dokladov   o nákladoch s nákladmi na nákup včelích matiek, kópie   dokladov   preukazujúce   nákup   včelích   matiek   od   chovateľa   včelích   matiek   s   dekrétom   šľachtiteľského chovu, alebo rozmnožovacieho chovu, – kópia dokladov o zakúpení včelích matiek a kópie evidenčných lístkov včelích matiek. Prílohy predkladané prijímateľom pomoci: –    informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 35 a Prílohy č. 36, ktoré jednoznačne preukazujú spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup včelích matiek, –    kópie dokladov preukazujúce nákup včelích matiek od chovateľa včelích matiek s dekrétom šľachtiteľského chovu, alebo rozmnožovacieho chovu, kópia dokladov o zakúpení včelích matiek a kópie evidenčných lístkov včelích matiek        stiahnúť prilohu č.35      stiahnúť prílohu č.36 Chovateľ včelích matiek je povinný ku každej predanej matke včelárovi dodať evidenčný lístok, prijmový doklad, kópiu získaného dekrétu pre daný rok a vypisaný preberací protokol k predaným matkám!