A K T U A L I T Y - S C A Vzdelávacie aktivity v roku 2017
Registrovaní chovatelia včiel sa môžu prihlásiť na nasledujúce plánované školenia po kliknutí na tlačítko ,,Vzdelávacie aktivity v roku 2017
© www.sca-queen-bees.sk Adresa Združenia: Ústav včelárstva, Dr. J Gašperika 599, 033 08 Liptovský Hrádok, 044 522 11 41, 055 642 5226 Kto chce s minimálnymi nákladmi dosiahnuť maximálne výnosy, ten by mal pravidelne vyčistiť úľ a sebe hlavu                                                         (Dr. Pia Aumeierová; Deutsches Bienen-Journal, 2009, č.1.str.37) Zdravotná situácia v plemenných chovoch
V praxi sa úroveň nozematózy uvádza v percentách pozitívnych vzoriek z celkového sumáru vyšetrených vzoriek. Za pozitívne vzorky sa považuje súčet úrovni nozematózy (slabej, pokročilej a silnej).
ŠVPS-SR usmernenia 2017 Vydávanie poverenia a sprievodný doklad na premiestňovanie včiel - usmernenie. ,,stiahnúť prílohu” Usmernenie presunu včelstva za znáškou podľa kvitnutia medonosných rastlín: Kočovný poriadok. ,,stiahnúť prílohu” Správa o plemenitbe za rok 2013-2016 podrobná informácia je možná po kliknutí na tlačítko ,,Správa o plemenitbe za rok 2013-2016”
nakoľko nákazová situácia Moru včelieho plodu v SR nie je priaznivá ponúkame chovateľom včelích matiek aj bežným včelárom nahliadnúť do aktuálnej mapovej situácií MVP v SR zdroj: http://www.svssr.sk
Info web vzdelávanie 2017
oznamujeme včelárom a chovateľom včelích matiek o spustiní info webu pre vzdelávacie akcie organizované Ústavom včelárstva v Liptovskom Hrádku. pre lepšie info klikní na tlačítko ,,Info web vzdelávanie 2017”
pre náhľad a čítanie zápisnice a uznesenia prijatého z VČS ZCHVMSKV 2017 klikni na ,,Uznesenie z VČS 2017” klikni na ,,Zápisnica z VČS 2017”
VČS 2017 Uznesenie a zápisnica z VČS 2017 Združenie chovateľov včelích matiek Slovenskej kranskej včely Breeders Association of the Slovak Carniolan queen bees