© www.sca-queen-bees.sk Adresa Združenia: Ústav včelárstva, Dr. J Gašperika 599, 033 08 Liptovský Hrádok, 044 522 11 41, 055 642 5226 Kto chce s minimálnymi nákladmi dosiahnuť maximálne výnosy, ten by mal pravidelne vyčistiť úľ a sebe hlavu                                                         (Dr. Pia Aumeierová; Deutsches Bienen-Journal, 2009, č.1.str.37)
Vzdelávacie aktivity VÚŽV – Ústav včelárstva v období  okt.2016 - jún 2017 V spolupráci so združením Slovenská včela  Vás pozývame na včelárske odborné kurzy, akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Registrovaní chovatelia včiel sa môžu  prihlásiť na nasledujúce školenia:
Prihlasovanie   na   kurz   je   výhradne   cez   prihlasovací   formulár ,   ktorého   link   je uvedený v tabuľke po kliknutí na tlačítko ,,prihlásiť sa”   Po   kliknutí   na   tlačidlo   „Submit“   Vám   rozhranie   potvrdí   Vašu   aktuálne   vyplnenú prihlášku    na    kurz    prostredníctvom    oznámenia.    Emailové    potvrdenie    o    registrácii ZASIELAME   až   1-2   týždne   pred   plánovaným   termínom   kurzu,    prípadne   alebo   v prípade zmien a doplnení týkajúcich sa daného kurzu. Zároveň    k    uvedeným    kurzom    a    Vami    zaregistrovaným    údajov    v    prihláškach neposkytujeme telefonické informácie . Z   uvedených   dôvodov   pred   potvrdením   jednotlivých   prihlášok   (odoslanie   cez tlačidlo „Submit“) skontrolujte Vami zadané údaje  a to najmä: vami vybraný kurz: „Termín/Miesto školenia“ správne vpísanú a funkčnú email adresu: „Kontaktný e-mail“. Z   dôvodu   zníženia   finančnej   straty   „cezpoľných   kurzov“   v   ostatnom   roku   (ako   aj poklesu   finančného   krytia   z   Nár.   programu   včelárstva)   môžu   spokojní   účastníci   po absolvovaní kurzov prispieť formou: dobrovoľného   účastníckeho   vkladu   za   konanie   kurzu   mimo   Ústavu   včelárstva   v   Liptovskom Hrádku - do 5Eur dobrovoľného   účastníckeho   vkladu   na   vydanie   a   zaslanie   osvedčenia   –   do   5Eur.   V   prípade nesplnenia požiadaviek kurzu bude tento účastníkovi vrátený poštovou poukážkou. Kolektív zamestnancov Ústavu včelárstva V Liptovskom Hrádku 12. 10. 2016
· · · · Dátum  Miesto konania  Názov  Prihlasovací formulár  31.3 -  1. 4 . 201 7  UVč Liptovský Hrádok  AUVL –  začiatočník   21 - 22. 04. 2017  UVč Liptovský Hrádok      17. 02 .2017  VÚŽV Lužianky (NR)  AUVL –  preškolenie   18. 03. 2017  Prievidza  25. 03. 2017  Botanická záhrada Košice  08. 04. 2017  UVč Liptovský Hrádok      03. 03. 2017  UVč Liptovský Hrádok  Ekologický chov včiel       12 - 13. 05.  2017  U Vč Liptovský Hrádok  Všeobecné včelárstvo       28 - 29. 04. 2017  Botanická záhrada Košice  Chov včelích matiek,  inseminácia a  šľachtenie včiel.   23 - 24. 06. 2017  UVč Liptovský Hrádok  Chov včelích matiek  a  vyhodnocovanie hygienického testu v  praxi   7 - 8. 07. 2017  UVč Liptovský Hrádok  Chov včelích matiek , inseminácia  a  šľachtenie včiel. prihlásiť sa prihlásiť sa prihlásiť sa prihlásiť sa prihlásiť sa prihlásiť sa