Združenie chovateľov včelích matiek Slovenskej kranskej včely Breeders Association of the Slovak Carniolan queen bees
Stručný komentár k úrovni nozematóze apis v plemenných chovoch: SCA-ZCHVMSKV V praxi sa úroveň nozematózy uvádza v percentách pozitívnych vzoriek z celkového sumáru vyšetrených vzoriek. Za pozitívne vzorky sa považuje súčet úrovni nozematózy (slabej, pokročilej a silnej). Úroveň napadnutia včelstiev nozematózou je znazornená v grafe č.1 Obrázok.č.1: grafické znázornenie úrovne nozematózy v plemenných chovoch.
Obr. č. 3.: Autor fotografie Mgr. Jiří Danihlík zdroj www.mojevcely.eu Spory Nozémy sp. pozorované v mikroskope zväčšenie 200x. Spory sú malé,hladké a oválneho tvaru – vyzerajú podobne ako burizóny.
Pre včelársku i nevčelársku verejnosť čo vlastne nozematóza apis je, uvádzame webový link kde sa podrobne analyzuje a opisuje nozematóza včiel. http://www.ponyfarma.pavcina-lehota.sk/vcelarstvo/nosemaI.html
© www.sca-queen-bees.sk Adresa Združenia: Ústav včelárstva, Dr. J Gašperika 599, 033 08 Liptovský Hrádok, 044 522 11 41, 055 642 5226 Kto chce s minimálnymi nákladmi dosiahnuť maximálne výnosy, ten by mal pravidelne vyčistiť úľ a sebe hlavu                                                         (Dr. Pia Aumeierová; Deutsches Bienen-Journal, 2009, č.1.str.37)