© www.sca-queen-bees.sk Adresa Združenia: Ústav včelárstva, Dr. J Gašperika 599, 033 08 Liptovský Hrádok, 044 522 11 41, 055 642 5226 Kto chce s minimálnymi nákladmi dosiahnuť maximálne výnosy, ten by mal pravidelne vyčistiť úľ a sebe hlavu                                                         (Dr. Pia Aumeierová; Deutsches Bienen-Journal, 2009, č.1.str.37)
 Kiss Alekxander  Hontianska 57  936 01 Šahy +421 903 459 684  e-mail: apisfarmanna@gmail.com
rozchovávaná línia Šahanka Nadm.v. 157
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
 Marusinecz Attila  Cintorínska 1059  946 34 Bátorove Kosihy +421 905 236 094  e-mail:
rozchovávaná línia Vojničanka Nadm.v. 200
 Páchnik Ján  Kamenná 4  969 01 Banská Štiavnica +421 905 429 957, 0902 533017  e-mail:
rozchovávaná línia Sitňanka Nadm.v. 650
 Sokol Vladimír  Lúčna 546/4  086 41 Ralavice +421 949 819 754  e-mail: carnicasokol@gmail.com   
rozchovávaná línia Carnica Sokol Nadm.v. 450 760
 Štefaňák Jozef  Nitrianska Blatnica 28  956 05 Nitrianska Blatnica +421 908 835 145  e-mail: stefanak.j@gmail.com
rozchovávaná línia Júlia Nadm.v. 215
Š Ľ A C H T I T E Ľ S K É    C H O V Y
R O Z M N O Ž O V A C I E   C H O V Y
 Balvan Ladislav  Fačkov 80  013 15 Rajecká Lesná +421 903 504 129  e-mail: lbalvan@slovanet.sk
rozchovávaná línia Carnica Sokol Tatranka Mošovčanka Nadm.v. 550
rozchovávaná línia Vučko Sklenár Nadm.v. 100 350
rozchovávaná línia Vlastná Vučko Nadm.v. 300
 Foťko Gabriel  Puškinova 1148/17  091 01 Stropkov +421 904  492 805  e-mail: strela.g@centrum.sk
 Gál Ľudovít, Ing.  Šumina 392  951 73 Jelenec +421 905 157 684  e-mail: gal@vcelari.sk
rozchovávaná línia Mošovčanka Šahanka Nadm.v. 200
 Grega Eduard  Čičky Majer 11  040 23 Košice +421 918 791 789  e-mail:
rozchovávaná línia Vlastná Nadm.v. 350 550
 Hôžďala Ján  Mallého 3  909 01 Skalica +421 903 675 343  e-mail:
rozchovávaná línia Carnica Sokol Nadm.v. 220
 Hužvár Martin  Prievidzska 12  040 11 Košice +421 918 843 140, 055 6422 756  e-mail: huzvar1m@mail.t-com.sk
rozchovávaná línia Carnica Sokol Sklenár Nadm.v. 190
 Janco Milan  Janka kráľa 1097  020 01 Púchov +421 903 108 810  e-mail: janco@stonline.sk
rozchovávaná línia Sklenár Singer Nadm.v. 265
 Kočan Ján  Lieskova 23  066 01 Humenné +421 915 514 927, 057/775 34 71  e-mail: petros1@post.sk
rozchovávaná línia Carnica Sokol Košičanka Nadm.v. 220
 Kollár Dušan  Sokolovská 2152/24  934 01 Levice +421 903 795 356  e-mail: kolladusanvc@gmail.com
rozchovávaná línia Vlastná Sklenár Nadm.v. 225
 Laco Karol  Petöfiho 2208/4  936 01 Šahy  +421 905 106 130  e-mail: laco.karol@gmail.com
rozchovávaná línia Carnica Sokol Vlastná Nadm.v. 157
 Leporis Ján, Ing.  Skrytá ul. č. 555/3  971 01 Prievidza +421 903 251 894, 046/540 52 68  e-mail: jleporis@gmail.com
rozchovávaná línia Carnica Sokol Mošovčanka Nadm.v. 450
 Lešiga Jozef  Jarabina 267  065 31 Jarabina +421 905 355 815, 052/4361 252  e-mail: jozeflesiga@gmail.com
rozchovávaná línia Carnica Sokol Nadm.v. 590
 Lukáč Vasil  Krajné 313  916 16 Krajné +421 907 159 680, 0917 783 963  e-mail: vaslukmeister@gmail.com
rozchovávaná línia Carnica Sokol Nadm.v. 245
 Maniak Martin  Bernolákova 18  065 03 Podolínec +421 903 124 264  e-mail: info@vceliematky.sk   https://vceliematky.sk/
rozchovávaná línia Carnica Sokol Tatranka Nadm.v. 600 700
 Mlynarčík Stanislav, Ing.  Energetikov 5  969 01 Banská Štiavnica +421 903 711 360  e-mail: stmlynarcik@gmail.com
rozchovávaná línia Sitňanka Nadm.v. 580
 Navrátil Václav, Ing.  Záhradná 45  900 26 Slovenký Grob +421 907 712 037  e-mail: hevazun@gmail.com
rozchovávaná línia Mošovčanka Singer Nadm.v. 140
 Novosádová Anna, Ing.  Nemčiňany 174  951 81 Nemčiňany +421 915 217 195  e-mail: an@svet-vciel.sk
rozchovávaná línia Vigor Sklenár Nadm.v. 198
 Orem Jozef  Horné Mladonice 49  962 43 Horné Mladonice +421 948 037 584  e-mail: oremovci@gmail.com
rozchovávaná línia Carnica Sokol Nadm.v. 450
 Paulen Jozef  Horné Chlebany 102  956 31 Krušovce +421 905 933 603  e-mail:
rozchovávaná línia Singer Sklenár Nadm.v. 220
 Priehoda Milan  V.B.Nedožerského 5/3  972 12 Nedožery-Brezany +421 902 630 310, 046/5485 190  e-mail: msporslovakia@pobox.sk
rozchovávaná línia Carnica Sokol Mošovčanka Nadm.v. 250
 Riegel Alexander  Lukáčovce 183  951 23 Lukáčovce +421 905 323 809, 037/7829 115  e-mail: alexander.riegel@pobox.sk
rozchovávaná línia Šahanka Sklenár Nadm.v. 190
 Sárkány Zoltán, Ing.  Slnečná 579/28  924 01 Galanta +421 918 452 609  e-mail: vceliematky@gmail.com
rozchovávaná línia Carnica Sokol Singer Nadm.v. 112
 Sokol Ján  Šambron 165  065 45 Plavnica +421 903 982 154, 052/4383 743  e-mail: sokoljan@azet.sk
rozchovávaná línia Vigor Carnica Sokol Nadm.v. 700
 Uhrin Vladimír  Hlavná 182/2  951 85 Skýcov +421 949 186 394  e-mail: uhrinv@gmail.com
rozchovávaná línia Vigor Carnica Sokol Nadm.v. 422
 Žilka Rudolf, Ing.  Klížske Hradište 178  958 45 Veľký Klíž +421 917 479 566  e-mail: nvcelar@post.sk
rozchovávaná línia Carnica Sokol Nadm.v. 260
Zoznam chovateľov včelích matiek, rok 2020 Vážení včelári!  Uverejňujeme zoznam chovateľov matiek združených v „Združení chovateľov včelích matiek slovenskej kranskej včely“, ktorí súhlasili so zverejnením svojich údajov. Ak by ste si chceli uplatniť dotáciu na kúpené matky (máte ich naplánované vo svojich ZO) je potrebné sa riadiť „Príručkou pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2019/2020“, ktorá vychádza z NV 337/2019. Podľa tejto príručky prijímateľ pomoci musí predložiť prílohy č. 41 a č. 42, kópiu evidenčného lístku matky a doklady preukazujúce zakúpenie včelích matiek, napr. pokladničný doklad. Matky zakupujte len od tých chovateľov včelích matiek, ktorým bol vydaný dekrét šľachtiteľského alebo rozmnožovacieho chovu. To, že sú chovatelia matiek zverejnení, neznamená, že im bol vydaný dekrét. Dotácia sa môže uplatniť len na matky zakúpené od slovenských chovateľov matiek s dekrétom a len na slovenské uznané línie. Sú to tieto uznané línie v SR:                    Tatranka, Košičanka, Mošovčanka, Carnica Sokol, Šahanka, Vojničanka, Sitňanka, Júlia a Vigor. Môžu byť chovatelia matiek, ktorí nepožiadali o zverejnenie a bude im vydaný dekrét, a tým pádom môžu tiež distribuovať včelie matky.                                                                                                             Ing. Jaroslav Gasper,  tajomník ZCHVMSKV 
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 25 € na sklade 0
inseminovaná cena 45 € na sklade 0
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
 Durňák Vladimír  Tyršova 4  066 01 Humenné +421 905 638 357  e-mail: vladimirdurnak@zoznam.sk
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
 Lengyel Jozef, Ing.  Tajovského 1  811 04 Bratislava  +421 908 703 685  e-mail: dodo.lengyel@gmail.com
rozchovávaná línia Carnica Sokol Slovinka Vlastná Nadm.v. 180 780
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
neoplodnená cena 0 € na sklade 0
voľne párená cena 0 € na sklade 0
 Vasiľ Ján, Ing.  Kmeťka 2091/17  036 01 Martin +421 907 079 810  e-mail: vasil.jan1@gmail.com
rozchovávaná línia Carnica Sokol Nadm.v. 450 790
 Uhrin Jozef, Ing.  Rimavská 1650/4  979 04 Rimavsá Sobota +421 949 174 010  e-mail: uhrinjozef@gmail.com  https://www.kranka.sk/
rozchovávaná línia Vigor Carnica Sokol Nadm.v. 240
 Tóma Jozef  Mlynská 3  053 11 Smižany +421 904 532 347  e-mail: toma.jozef@post.sk
rozchovávaná línia Tatranka Nadm.v. 520
 Števko Marek  Tajovského 646/4  962 63 Pliešovce, okr. Zvolen +421 910 330 483  e-mail: marekstevko@azet.sk  https://www.medovo.sk/
rozchovávaná línia Vigor Nadm.v. 540
 Šoltés Július  Bzinská 81/29  026 01 Bziny-Dolný Kubín +421 944 202 166  e-mail: j.soltes@centrum.sk
rozchovávaná línia Sklenár Singer Nadm.v. 520
 Zárecký Ladislav  Slnečná 579/28  924 01 Galanta +421 904 206 059  e-mail: ladislavzarecky5890@gmail.com
rozchovávaná línia Sitňanka Slovinka Nadm.v. 112
skratka chovu         KIS
skratka chovu         MAR
skratka chovu         PAJ
skratka chovu         SOK
skratka chovu         STJ
skratka chovu         BAV
skratka chovu         DUR
skratka chovu         FOT
skratka chovu         GAL
skratka chovu         GRE
skratka chovu         HOZ
skratka chovu         HUZ
skratka chovu         JAN
skratka chovu         KOC
skratka chovu         KOD
skratka chovu         LAC
skratka chovu         LEN
skratka chovu         LEJ
skratka chovu         LES
skratka chovu         LUV
skratka chovu         MAM
skratka chovu         MLY
skratka chovu         NAV
skratka chovu         NOV
skratka chovu         ORJ
skratka chovu         PAN
skratka chovu         PRI
skratka chovu         RIG
skratka chovu         SAZ
skratka chovu         SOJ
skratka chovu         SOL
skratka chovu         STV
skratka chovu         TOJ
skratka chovu         UHJ
skratka chovu         UHV
skratka chovu         VAJ
skratka chovu         ZAL
skratka chovu         ZIR