Vážení včelári! Uverejňujeme zoznam chovateľov matiek združených v „Združení chovateľov včelích matiek slovenskej kranskej včely“, ktorí súhlasili so zverejnením svojich údajov. Ak by ste si chceli uplatniť dotáciu na kúpené matky (máte ich naplánované vo svojich ZO) je potrebné sa riadiť „Príručkou pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2018/2019“, ktorá vychádza z NV 135/2017. Podľa tejto príručky prijímateľ pomoci musí predložiť prílohy č. 35 a č. 36, kópiu evidenčného lístku matky a doklady preukazujúce zakúpenie včelích matiek, napr. pokladničný doklad. Matky zakupujte len od tých chovateľov včelích matiek, ktorým bol vydaný dekrét šľachtiteľského alebo rozmnožovacieho chovu. To, že sú chovatelia matiek zverejnení, neznamená, že im bol vydaný dekrét. Dotácia sa môže uplatniť len na matky zakúpené od slovenských chovateľov matiek s dekrétom a len na slovenské uznané línie. Sú to tieto línie uznané na SR: Tatranka, Košičanka, Mošovčanka, Carnica Sokol,ŠaHANKA, Vojničanka, Sitňanka a Vigor. Môžu byť chovatelia matiek, ktorí nepožiadali o zverejnenie a bude im vydaný dekrét, a tým pádom môžu tiež distribuovať včelie matky.                                                                             Ing. Jaroslav Gasper,  tajomník ZCHVMSKV
© www.sca-queen-bees.sk Adresa Združenia: Ústav včelárstva, Dr. J Gašperika 599, 033 08 Liptovský Hrádok, 044 522 11 41, 055 642 5226 Kto chce s minimálnymi nákladmi dosiahnuť maximálne výnosy, ten by mal pravidelne vyčistiť úľ a sebe hlavu                                                         (Dr. Pia Aumeierová; Deutsches Bienen-Journal, 2009, č.1.str.37) 19. Maniak Martin  Bernolákova 18, 065 03 Podolínec  0903 124264, info@vceliematky.sk Carnica Sokol 600  700 20. Mlynarčík Stanislav, Ing.  Energetikov 5, 969 01 Banská Štiavnica  0907 711366, 0903 711360, stmlynarcik@gmail.com Sitňanka 580 21. Navrátil Václav, Ing.  Záhradná 45, 90026 Slovenský Grob, 0907 712037,  hevazun@gmail.com Mošovčanka   Singer 140 22. Novosádová Anna, Ing.  951 81 Nemčiňany 174,  0915 217195, an@svet-vciel.sk Vigor   Sklenár 130 23. Orem Jozef  Horné Mladonice 49, 96  243 okr. Krupina  045 5595136, 0948 037584, oremovci@gmail.com  450 24. Paulen Jozef  Horné Chlebany 102, 95631 Krušovce  0905 933603 Singer   S klenár 220 25. Priehoda Milan  V.B. Nedožerského 5/3, 972 12 Nedožery - Brezany  0902 630310, 046 5485190 Carnica Sokol  Mošovčanka 250 26. Riegel Alexander  951 23 Lukáčovce 183, 0905 323809, 037 7829115  alexander.riegel@pobox.sk Sklenár  vlastná 189 27. Sárkány Zoltán Ing.  Slnečná 579/28, 924 01 Galanta, 0918452609  vceliematky@gmail.com Carnica Sokol  Singer 118 28. Sokol Ján,  Šambron 165, 065 45 Plavnica, 052 4383743, 0948 230328, 0903 982154, sokoljan@azet.sk Vigor  Carnica Sokol 700 29. Štefaňák Jozef  956 05 Nitrianska Blatnica 28  0908 835145, stefanak.j@gmail.com Carnica Sokol  Vlastná -  júlia 215 30. Števko Marek  Tajovského 646/4, 962 63 Pliešovce, okr. ZV  0910 330483, marekstevko@azet.sk Vigor 540 31. Tóma Jozef  Mlynská 3, 053 11 Smižany, 0534431691  0904 532347, toma.jozef@post.sk Tatranka 520 32. Uhrin Jozef, Ing.  Rimavská 1650/4, 979 04 Rimavská Sobota  0949 174010, uhrinjozef@gmail.com Vigor  Carnica  sokol 240 33. Uhrin Vladimír  Hlavná 187/2, 951 85 Skýcov, +421949186394  uhrinv@gmail.com Vigor  Carnica sokol 440 34. Vasiľ Ján, Ing.  Kmeťka 2091/17, 0907 079810  vasil.jan1@gmail.com 450  750 35. Vrábel Zdenko Ing.  Vodárenská 136, 92101 Piešťany  zdenko.vrabel@gmail.com Vigor  Singer 62 36. Zárecký Ladislav  Slnečná 579/28, 924 01 Galanta, 0904 206059, ladislavzarecky5890@gmail.com Carnica Sokol 118 37. Žilka Rudolf Ing.  Klížske Hradište 178, Veľký Klíž 958 45  0917 479566, nvcelar@post.sk Carnica sokol 260
    Šľachtiteľské chovy:
Por. č. Meno a  adresa chovateľa Rozchov.línia Nadm.v. 1 . Kiss Alexander  Hontianska 57, 936 01 Šahy  0903 459684, apisfarmanna@gmail.com Šahanka 157 2 . Marusinecz Attila  Cintorínska 1059, 946 34 Bátorove Kosihy  0905/236 094, Vojničanka 200 3 . Páchnik Ján  Kamenná 4, 969 01 Banská Štiavnica  0905 429957, 0902 533017 S itňanka 650 4 . Sokol Vladimír  Lúčna 546/4, 086 41 Raslavice  +421949819754, carnicasokol@gmail.com Carnica Sokol 450  760
     Rozmnožovacie chovy:
5 . Balvan Ladislav,  Fačkov 90, 0903 504129,  lbalvan@slovanet.sk Vigor   M ošovčanka 550 6. Durňak Vladimír  Tyršova 4, 066 01 Humenné  0905 638  357, vladimirdurnak@zoznam.sk , Vučko  Sklenár 100  350 7. Foťko Gabriel  Puškinova 1148/17 09101 Stropkov  0904 492805, strela.g@centrum.sk v lastná  V učko 300 8. Gál Ľudovít  Šumina  392, 95173 Jelenec  0905 157684, gal@vcelari.sk Mošovčanka  Šahanka  Sklenár 200 9. Grega Eduard  Čičky Majer 11, 0918 791789  040 23 Košice, vlastná 350  550 10. Hôžďala Ján  Skalica, Mallého 3, 90 901  0903 675343, Singer  Carnica Sokol 220 11. Hužvár Martin  Prievidzska 12, 040 11 Košice, 055 6422756, 0918 843140, Carnica Sokol  S k lenár 180 1 2 . Janco Milan  Janka Kráľa 1097, Púchov 020 01. 0903 108810  janco@stonline.sk Sklenár   S inger 265 1 3 . Kočan Ján  Lieskova 23, 066 01 Humenné  Tel.: 057/775 34 71; MT: 0915/514927;  petros1@post.sk Carnica Sokol  Košičanka  Singer 180 1 4. Kollár Dušan  Sokolovská 2152/24, 934 01 Levice  +421903795356, kolladusanvc@gmail.com Vlastná  S klenár 225 1 5 . Leitner Igor  97664 Beňuš č. 434, 0918 333972  igor.leitner@gmail.com, vlastná 570 16 . Leporis Ján, Ing.  Skrytá ul. č. 3, 971 01 Prievidza,  046 5405268, 0903 251894, jleporis@gmail.com Carnica Sokol  Mošovčanka 280 17. Lešiga Jozef  065 31 Jarabina  052 4361252, 0905 355815, jozeflesiga@gmail.com Carnica Sokol 590 18. Lukáč Vasil  Krajné 313, 91616 okr. Myjava, 0917 783963, 0907 159680  vaslukmeister@gmail.com Carnica Sokol 245
Carn ica So ko l
Carn ica So ko l
Slovinka
38.
Čiernik Jozef Oravská Jasenica 106, 043 5525101, 0911 070 755, 0902 542 916
Carn ica so ko l
  650